Rada Naukowa IWI


PawelczykProf. nadzw. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Uniwersytet Śląski)
– profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny ? zarządzający w Kancelarii Pawełczyk (www.pawelczyk.pl), Prezes zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie (www.iuspublicum.pl), członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek rady programowej czasopisma ?Radca Prawny?, członek rady naukowej czasopisma ?Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego?. Członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią. Visiting Research Fellow przy Chinese-German Institute for Intellectual Property at Huazhong University of Science and Technology/ HUST (Chiny, 2017-2020). Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach legislacyjnych oraz członek Zespołu Ekspertów, który opracowywał projekt ?Konstytucji Biznesu? powołanego przez Wicepremiera – Ministra Rozwoju. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Własności Intelektualnej (www.iip.edu.pl). Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (www.paee.org.pl). Współinicjator i współorganizator cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych ?Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym? oraz ?Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich?. Zasiadał w radach nadzorczych m.in. spółek z udziałem Skarbu Państwa, działających w sektorach strategicznych, podmiotach sektora finansowego i sportowego. Laureat uniwersyteckiego plebiscytu w kategorii ?Przyjaciel Studenta 2012? na Uniwersytecie Śląskim. Autor ponad 160 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa sektorów infrastrukturalnych, prawa własności intelektualnych oraz prawa rynku kapitałowego.


ChoProfesor Dr George Cho AM
– BA (Hons) (Malaya), MA (British Columbia), PhD (ANU), LLB (ANU), adwokat (ACT), adwokat (Sąd Najwyższy w Australii i Sąd Najwyższy Nowej Południowej Walii). Jest zatrudniony na stanowisku profesora na Uniwersytecie w Canberze (Australia), gdzie wykłada przedmioty z zakresu geoinformacji i prawa. W latach 2013-2015 pełnił funkcje Prodziekana na Wydziale Edukacji, Nauki, Technologii I Matematyki (ESTeM), obecnie jest Prodziekanem na Wydziale Sztuki i Designu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawnych i polityk związanych z rozwojem nauk geoprzestrzennych oraz praktycznych problemów w zastosowaniu technologii do tworzenia, korzystania i oddziaływania cyfrowej informacji przestrzennej. Prowadzi wykłady z zakresu systemów informacji geograficznej, prawa ochrony środowiska, prawa informatycznego w biznesie i organach publicznych – w tym e-business, e-commerce i handel międzynarodowy ? prawa cybeprzestrzenii oraz prawa własności intelektualnej. We współpracy z Uniwersytetem w Salzburgu (Austria), stworzył w 2010 r. kurs online Masters and Graduate Diploma in Geographic Information Science. Program ten jest rozwijany w ramach konsorcjum UNIGIS. W ramach dotychczasowej aktywności naukowej odbywał wykłady i pobyty naukowe jako visiting professor na całym świecie, w szczególności na takich uczelniach jak: Katholiek Universeit Leuven (Belgia); Australian National University, Canberra (Australia); University of Malaya, Kuala Lumpur (Malezja); University of British Columbia (Kanada), Maynooth College, National University of Ireland (Irlandia), University of Hanoi (Wietnam), Keele University (Wielka Brytania), University of Canterbury (Nowa Zelandia) oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska).


xiangProfesor Dr. Xiang YU
– Profesor w Szkole Zarządzania (2002-) oraz Dyrektor Chińsko-Niemieckiego Instytutu Własności Intelektualnej (http://patent.hust.edu.cn/, 2005-) na Uniwersytecie Technologicznym Huazhong (University of Science & Technology, HUST) w Wuhan (Chiny). Jego aktywność naukowa koncentruje się wokół takich dziedzin jak: własność intelektulna i handel międzynarodowy, strategia patentowa i innowacje technologiczne, licencjonowanie i transfer technologii. Pełni funkcje Dyrektora Chińskiej Grupy IP w Projekcie US-China CERC (http://www.us-china-cerc.org/ , 2011 – ); Dyrektora Chińskiej Grupy IP w Projekcie  China-EU/EEA NZEC-CCS Project (2013 – ); członka Komitetu Stałego przy Hubei People?s Congress oraz członka Komisji ds. Prawnych przy Hubei People?s Congress (styczeń 2013 ? styczeń 2018). Wyróżniony licznymi stypendiami, w szczególności: German Alexander-von-Humboldt Research fellowship (styczeń – grudzień 2004), JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) research fellowship (wrzesień 2006 ? wrzesień 2007), German Max-Planck-Institute research fellowship, (sierpień – grudzień 2002, wrzesień ? październik 2003), DAAD (German Academic Exchange Service) fellowship (kwiecień 1999 ? marzec 2001). Jako visiting professor przebywał na takich uczelniach jak: School of Management and Law of Zurich University for Applying Science (Szwajcaria, luty 2014), CEIPI (Centre for International Intellectual Property Studies) of University of Strasbourg, (Francja grudzień 2013 – styczeń 2014,), Business School of the Technische Universität München (TUM), (Niemcy, sierpień — wrzesień 2012), School of Law of University of Technology Sydney, (Australia, maj 2012), School of Management of National Tsing Hua University (Tajwan, marzec ? kwiecień 2011), School of Law of Jinan University, Guangzhou (Chiny, wrzesień 2016 ? wrzesień 2019).

Profesor Dr. Xiang YUthin-081_file_document_cv_curriculum_vitae-512_pink


KulawiakDr Dhanpat Ram Agarwal
jest biegłym księgowym z 36-letnim doświadczeniem (Fellow Chartered Accountant), prawnikiem i doktorem nauk ekonomicznych. Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach powiązanych z międzynarodowym handlem i prawem własności intelektualnej (IPR). Jest założycielem i dyrektorem ITAG Business Solutions Ltd, w ramach którego wspiera podmioty biznesowe doradztwem w obszarze praw własności intelektualnej od 10 lat. Z jego inicjatywy od 2009 r. organizowane są doroczne największe w Indiach kongresy międzynarodowe Global Intellectual Property Convention (GIPC). Jako ekspert zajmuje się księgowością, podatkami i wyceną. Świadczył doradztwo dla przedsiębiorstw znajdujących się na liście Fortune 500 w Indiach. Rząd Japonii ufundował dla niego 3-miesięczny staż podczas którego jako International Research Scholar prowadził porównawczoprawne badania w obszarze prawa patentowego (?International Exhaustion of Patent Rights and Parallel Imports?. Jest także założycielem IITRADE, instytutu zajmującego się badaniami, szkoleniem i edukacją w obszarach międzynarodowego zarządzania handlem (International Trade Management) oraz zarządzania własnością intelektualną (Intellectual Property Management), w ramach który prowadzone są liczne kursy, w tym e-learningowe. Nominowany przez Prezydenta Indii do władz Sikkim University. Jest autorem takich książek jak ?Monograph on World Trade Organisation? czy ?Global Meltdown-Road Ahead?. Jest niezależnym dyrektorem Andrew Yule & Co Ltd,spółki sektora publicznego.

Dr Dhanpat Ram Agarwal thin-081_file_document_cv_curriculum_vitae-512_pink


KulawiakDr inż. Marcin Kulawiak
jest adiunktem w Katedrze Systemów Geoinformatycznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Dr Kulawiak zajmuje się dynamiczną wizualizacją danych geograficznych w środowisku sieciowym oraz analizą zagrożeń (m.in. naturalnych, terrorystycznych i kryminalnych) z wykorzystaniem dedykowanych Systemów Informacji Przestrzennej. Jest autorem blisko 50 artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych oraz współautorem kilku książek o tej tematyce. Doświadczenie zawodowe dk Kulawiaka obejmuje również zatrudnienie w firmie OPEGIEKA sp. z o.o. na stanowisku analityka B+R, gdzie w latach 2011-2013 realizował prace badawczo-rozwojowe. Dr Kulawiak był głównym wykonawcą wielu projektów badawczo-rozwojowych dotyczących dynamicznej analizy oraz wymiany danych za pomocą SIP. W ramach prac badawczych współpracował z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Obecnie zajmuje się projektowanie i implementacją algorytmów analizy danych przestrzennych zgodnie z paradygmatami Analityki Geowizualizacji.

 

damian-m-bielicki

Dr Damian M. Bielicki ? Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie wykładowca prawa na Uniwersytecie w Greenwich w Londynie. Dr Bielicki wykłada ponadto prawo kosmiczne i prawo cyberprzestrzeni na Wydziale Prawa w Birkbeck, University of London oraz prawo międzynarodowe w Regent?s University London.

Jego działalność naukowa skupia się na prawie kosmicznym i prawie cyberprzestrzeni. Dr Bielicki Ukończył Program Studiów Kosmicznych w NASA w Centrum Badawczym im. Josepha Amesa w Kalifornii w ramach International Space University. Pracował również nad kilkoma projektami w Europejskiej Agencji Kosmicznej, NASA i dla firmy Boeing. Obecnie jest jednym z Prezesów Grupy ds. Eksploracji Kosmosu w Space Generation Advisory Council ? organizacji wspierającej działalność kosmiczną ONZ.

Latanoprost Online
Buy Ketotifen
Buy Rizatriptan Online
Buy Maxalt without Prescription

Mobic Online
Buy Xalatan
Buy Zaditor Online
Buy Toprol XL without Prescription


© Instytut Własności Intelektualnej w Katowicach 2016, design by Sylwia Gamoń