Prawo a Innowacje, UP RP Warszawa, 17.05.2018

Opublikowano: May 30, 2018 Autor: Sylwia G

W dniu 17 maja 2018 r. w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie odbyła się konferencja nt. ?Jak skutecznie chronić innowacje? Sądy specjalne. Pomoc prawno-rzecznikowska? zorganizowana przez fundację Instytut Własności Intelektualnej przy wsparciu stowarzyszenia Świat Człowieka oraz kilku kancelarii prawnych zajmującymi się prawem nowych technologii.

Wydarzenie to przyciągnęło najwybitniejszych ekspertów w tym obszarze prawa własności intelektualnej. Poza samymi prelegentami, na konferencji pojawili się licznie sędziowie, adwokaci i radcy prawni, przedstawiciele uczelni wyższych, administracji publicznej oraz instytucji związanych z nowymi technologiami.

Spotkanie otworzyła Pani dr Alicja Adamczak, Prezes UP RP. Zaznaczyła na wstępie, że innowacyjność nie powinna być celem samym w sobie, lecz narzędziem do rozwoju potencjału gospodarczego w kraju. Kierując swoje słowa do przedsiębiorców rozwijających się na polskim rynku wskazała, że poziom świadomości prawnej wciąż jest niewystarczający, by własność intelektualna była orężem do rozwoju i konkurowania na rynkach zagranicznych. Jedynie 20% start-upów posiada zgłoszenia w Polsce i za granicą. Są to zwykle przedsiębiorstwa informatyczne.

 

Temat ten był kontynuowany przez Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Pana Jana Filipa Staniłko, w referacie pt. ?Innowacyjność polskich przedsiębiorców?.

Zagadnienie sądów specjalnych zostało przybliżone słuchaczom przez Panią Beate Schmidt, Prezes Federalnego Sądu Patentowego w Niemczech oraz Pana prof. PAN dra hab. Pawła Podreckiego. Pani Prezes przedstawiała zakres zadań oraz strukturę organizacyjną sądu niemieckiego, z kolei Pan Profesor omówił propozycje ustrojowe dotyczące sądów wyspecjalizowanych w Polsce.

Urząd Patentowy RP był reprezentowany przez Panią Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Sylwię Wit vel Wilk, która wygłosiła referat pt. ?Problemy orzekania w sprawach ochrony wynalazków w Polsce. Procedura odwoławcza od decyzji UP RP?.

Wice-Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, rzecz. pat. Paweł Kurcman, rzucił światło na omawiane zagadnienia z perspektywy rzecznikowskiej. Omówił rolę rzecznika patentowego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw.

Na konferencji nie zabrakło także głosu przedsiębiorców, który mogliby opowiedzieć na forum o swoich doświadczeniach w pozyskiwaniu ochrony w ujęciu zarówno prawnym, jak i technicznym. Zadania tego podjął się Pan Wacław Niedzielski, Prezes Linia Zdrowie Sp. z o.o.

 

 

Konferencję zakończyła dyskusja, którą poprowadziła Pani dr Marlena Jankowska-Augustyn.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim wyżej wymienionym jak też tym, którzy nie zostali wskazani indywidualnie, a wzięli udział w wydarzeniu. Szczególne słowa podziękowania należą się Pani adw. Agnieszce Matusik, Kancelaria Kulikowska i Kulikowski sp.j., za moderowanie spotkania, jak też za nieocenioną pomoc w przygotowaniu konferencji.

Dziękujemy także Patronom Honorowym:

-Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii, Urzędowi Patentowemu RP, Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych i Uniwersytetowi Śląskiemu

Patronom Medialnym:

-Rzeczospolita

Partnerom Merytorycznym:

-Kancelarii Kulikowska i Kulikowski sp.j. oraz Kancelarii Pawełczyk. Radcy prawni i adwokaci.

Konferencja ta stanowiła pierwszą konferencję z cyklu ?Prawo a Innowacje?. Wyrażamy nadzieję, że spotkania konferencyjne poświęcone najbardziej aktualnym zagadnieniom własności intelektualnej przejdą do tradycji naszego Instytutu. 

By idei podjęcia debaty na tematy ważne i aktualne w obszarze własności intelektualnej stało się zadość, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w przygotowywanej przez nas publikacji pokonferencyjnej o charakterze popularyzatorskim. Publikacja ta zawierać będzie prezentacje prelegentów, w ramach możliwości z opisem wprowadzającym, jak też krótkie komentarze lub wypowiedzi prelegentów i uczestników. Celem, który jej przyświeca, jest przedstawienie uwag do omawianej problematyki w postaci zwartej, by kolejno przedłożyć je osobom zainteresowanym i decyzyjnym w tym temacie. Wychodząc z założenia, że wypowiedzi te nie będą miały długiej formy, termin nadsyłania tekstów został ustalony przez organizatorów na dzień 30 czerwca 2018r.

Publikacja ta ukaże się jako 5. tom naszej serii wydawniczej ?Geo&IP? ? większość naszych dotychczasowych publikacji jest udostępniane na stronie http://iip.edu.pl/category/biblioteka/ w pełnej wersji.

 

Kontakt w sprawie publikacji: jankowska@iip.edu.pl lub tel. 608206869.

 

Latanoprost Online
Buy Topiramate
Buy Topamax Online
Buy Benicar without Prescription

Zaditor Online
Buy Bimatoprost
Buy Ketotifen Online
Buy Rizatriptan without Prescription


© Instytut Własności Intelektualnej w Katowicach 2016, design by Sylwia Gamoń