Internet of Humans

Czy my posiadamy nowe technologie, czy to one posiadają nas?

 
© Instytut Własności Intelektualnej w Katowicach 2016, design by Sylwia Gamoń