O instytucie

Instytut Własności Intelektualnej powstał z inicjatywy praktyków i teoretyków prawa własności intelektualnej, prawa lotniczego i kosmicznego oraz lotnictwa i kosmonautyki będących przedstawicielami ośrodków akademickich Uniwersytetu Śląskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Inicjatywa stworzenia platformy wymiany idei i prowadzenia szeroko zakrojonych interdyscyplinarnych badań nad użyciem nowych technologii w lotnictwie i kosmonautyce narodziła się w gronie dr. Marleny Jankowskiej, prof. UŚ dr. hab. Mirosława Pawełczyka i prof. WAT dr. hab. inż. Sławomira Augustyna.

Nadrzędnym   celem   Instytutu jest prowadzenie działalności naukowej i badawczej, oświatowej i społecznej w zakresie problematyki prawa własności intelektualnej, prawa kosmicznego, zarządzania kryzysowego z użyciem nowych technologii w obszarze lotnictwa i kosmonautyki, jak też prawa konkurencji i prawa gospodarczego, jak również wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu wzmacnianie świadomości prawnej w tym zakresie, oraz rozwój zainteresowania tymi dziedzinami prawa.

Urzeczywistnienie powyższych założeń ideowych Instytutu jest realizowane pod patronatem organizacji samorządowych i państwowych, przy wsparciu wybitnych przedstawicieli nauki, m.in. poprzez organizowanie sympozjów, odczytów, badań naukowych, zjazdów, zebrań, konferencji, aktywność ekspercką, a także prowadzenie działalności wydawniczej Biblioteki Instytutu.

Dewizą Instytutu jest hasło ?creativity is intelligence having fun? (A. Einstein). Jest to wyraz zrównoważonego, acz interdyscyplinarnego, podejścia Instytutu i osób go współtworzących do prawa i nowych technologii, innowacji i potrzeby ich regulacji, nauki i biznesu.

Statut można znaleźć klikając w odnośnik: Fundacja IIP Statut.

Mobic Online
Buy Zaditor
Buy Tizanidine Online
Buy Coversyl without Prescription

Topiramate Online
Buy Coversyl
Buy Benicar Online
Buy Toprol XL without Prescription


© Instytut Własności Intelektualnej w Katowicach 2016, design by Sylwia Gamoń