Rada Naukowa IWI


PawelczykProf. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk
– Doktor habilitowany nauk prawnych, prof. UŚ w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Pawełczyk & Szura Spółka Partnerska w Katowicach. Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego. Członek Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji działającej przy Ministrze Gospodarki pod przewodnictwem prof. J. Buzka, członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią, członek Rady Programowej czasopisma „Radca Prawny” i członek Rady Naukowej czasopisma „Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego”. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie administracyjnym, prawie konkurencji i prawie sektorów infrastrukturalnych. Autor ponad 120 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa energetycznego i prawa rynku kapitałowego. W uniwersyteckim plebiscycie „Laur Studencki 2012” otrzymał honorowe wyróżnienie „Przyjaciel studenta” za całokształt pracy na rzecz wspierania i rozwoju studentów. Założyciel oraz członek Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej.


ChoProfessor Dr George Cho AM
– BA (Hons) (Malaya), MA (British Columbia), PhD (ANU), LLB (ANU), adwokat (ACT), adwokat (Sąd Najwyższy w Australii i Sąd Najwyższy Nowej Południowej Walii). Jest zatrudniony na stanowisku profesora na Uniwersytecie w Canberze (Australia), gdzie wykłada przedmioty z zakresu geoinformacji i prawa. W latach 2013-2015 pełnił funkcje Prodziekana na Wydziale Edukacji, Nauki, Technologii I Matematyki (ESTeM), obecnie jest Prodziekanem na Wydziale Sztuki i Designu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawnych i polityk związanych z rozwojem nauk geoprzestrzennych oraz praktycznych problemów w zastosowaniu technologii do tworzenia, korzystania i oddziaływania cyfrowej informacji przestrzennej. Prowadzi wykłady z zakresu systemów informacji geograficznej, prawa ochrony środowiska, prawa informatycznego w biznesie i organach publicznych – w tym e-business, e-commerce i handel międzynarodowy – prawa cybeprzestrzenii oraz prawa własności intelektualnej. We współpracy z Uniwersytetem w Salzburgu (Austria), stworzył w 2010 r. kurs online Masters and Graduate Diploma in Geographic Information Science. Program ten jest rozwijany w ramach konsorcjum UNIGIS. W ramach dotychczasowej aktywności naukowej odbywał wykłady i pobyty naukowe jako visiting professor na całym świecie, w szczególności na takich uczelniach jak: Katholiek Universeit Leuven (Belgia); Australian National University, Canberra (Australia); University of Malaya, Kuala Lumpur (Malezja); University of British Columbia (Kanada), Maynooth College, National University of Ireland (Irlandia), University of Hanoi (Wietnam), Keele University (Wielka Brytania), University of Canterbury (Nowa Zelandia) oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska).


xiangProfessor Dr. Xiang YU
– Profesor w Szkole Zarządzania (2002-) oraz Dyrektor Chińsko-Niemieckiego Instytutu Własności Intelektualnej (http://patent.hust.edu.cn/, 2005-) na Uniwersytecie Technologicznym Huazhong (University of Science & Technology, HUST) w Wuhan (Chiny). Jego aktywność naukowa koncentruje się wokół takich dziedzin jak: własność intelektulna i handel międzynarodowy, strategia patentowa i innowacje technologiczne, licencjonowanie i transfer technologii. Pełni funkcje Dyrektora Chińskiej Grupy IP w Projekcie US-China CERC (http://www.us-china-cerc.org/ , 2011 – ); Dyrektora Chińskiej Grupy IP w Projekcie  China-EU/EEA NZEC-CCS Project (2013 – ); członka Komitetu Stałego przy Hubei People’s Congress oraz członka Komisji ds. Prawnych przy Hubei People’s Congress (styczeń 2013 – styczeń 2018). Wyróżniony licznymi stypendiami, w szczególności: German Alexander-von-Humboldt Research fellowship (styczeń – grudzień 2004), JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) research fellowship (wrzesień 2006 – wrzesień 2007), German Max-Planck-Institute research fellowship, (sierpień – grudzień 2002, wrzesień – październik 2003), DAAD (German Academic Exchange Service) fellowship (kwiecień 1999 – marzec 2001). Jako visiting professor przebywał na takich uczelniach jak: School of Management and Law of Zurich University for Applying Science (Szwajcaria, luty 2014), CEIPI (Centre for International Intellectual Property Studies) of University of Strasbourg, (Francja grudzień 2013 – styczeń 2014,), Business School of the Technische Universität München (TUM), (Niemcy, sierpień — wrzesień 2012), School of Law of University of Technology Sydney, (Australia, maj 2012), School of Management of National Tsing Hua University (Tajwan, marzec – kwiecień 2011), School of Law of Jinan University, Guangzhou (Chiny, wrzesień 2016 – wrzesień 2019).

Professor Dr. Xiang YUthin-081_file_document_cv_curriculum_vitae-512_pink


Kulawiakdr inż. Marcin Kulawiak
jest adiunktem w Katedrze Systemów Geoinformatycznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Dr Kulawiak zajmuje się dynamiczną wizualizacją danych geograficznych w środowisku sieciowym oraz analizą zagrożeń (m.in. naturalnych, terrorystycznych i kryminalnych) z wykorzystaniem dedykowanych Systemów Informacji Przestrzennej. Jest autorem blisko 50 artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych oraz współautorem kilku książek o tej tematyce. Doświadczenie zawodowe dk Kulawiaka obejmuje również zatrudnienie w firmie OPEGIEKA sp. z o.o. na stanowisku analityka B+R, gdzie w latach 2011-2013 realizował prace badawczo-rozwojowe. Dr Kulawiak był głównym wykonawcą wielu projektów badawczo-rozwojowych dotyczących dynamicznej analizy oraz wymiany danych za pomocą SIP. W ramach prac badawczych współpracował z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Obecnie zajmuje się projektowanie i implementacją algorytmów analizy danych przestrzennych zgodnie z paradygmatami Analityki Geowizualizacji.

 

damian-m-bielicki

Dr Damian M. Bielicki – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie wykładowca prawa na Uniwersytecie w Greenwich w Londynie. Dr Bielicki wykłada ponadto prawo kosmiczne i prawo cyberprzestrzeni na Wydziale Prawa w Birkbeck, University of London oraz prawo międzynarodowe w Regent’s University London.

Jego działalność naukowa skupia się na prawie kosmicznym i prawie cyberprzestrzeni. Dr Bielicki Ukończył Program Studiów Kosmicznych w NASA w Centrum Badawczym im. Josepha Amesa w Kalifornii w ramach International Space University. Pracował również nad kilkoma projektami w Europejskiej Agencji Kosmicznej, NASA i dla firmy Boeing. Obecnie jest jednym z Prezesów Grupy ds. Eksploracji Kosmosu w Space Generation Advisory Council – organizacji wspierającej działalność kosmiczną ONZ.








© Instytut Własności Intelektualnej w Katowicach 2016, design by Sylwia Gamoń