biblioteka

AI: law, philosophy & geoinformaticsOpen access

Opublikowano: December 1, 2016 Autor: M J

Open access:  Infrastruktura informacji przestrzennej zyskuje coraz więcej uwagi, choć badania naukowe dotyczące tworzenia map z pomocą sztucznej inteligencji (AI) pozostają nadal bardzo nieliczne. Oczywiste jest to, że szybki wzrost liczby i różnorodności metod gromadzenia danych obsługiwanych technologią wspomaganą przez AI zyska niebawem więcej atencji, także w naukach prawnych. Mając to na uwadze, redaktorzy niniejszej […]

Geoinformacja. Prawo i praktykaOpen access

Opublikowano: December 1, 2016 Autor: M J

Open access:  Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej. Wyjątkowość tej pozycji naukowej podkreśla fakt, że naukowe opracowania dotyczące zasad tworzenia i korzystania z tej infrastruktury należą do rzadkości. W istocie nagły […]

Wynik międzynarodowej współpracy ośrodków nauki – publikacja naukowa “Geoinformation. Law and Practice” już wydana!Open access

Opublikowano: December 1, 2016 Autor: M J

Open access:  Niniejszym ukazała się pozycja książkowa “Geoinformation. Law and Practice”, która stanowi próbę przybliżenia niezmiernie ważnej i zarazem bardzo aktualnej problematyki korzystania z informacji geoprzestrzennej. Książka ta, wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka pochodzących z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, została napisana we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Canberze, […]
© Instytut Własności Intelektualnej w Katowicach 2016, design by Sylwia Gamoń