Earth observation &navigation. Law and technology.

Opublikowano: February 9, 2018 Autor: Sylwia G

okladka-malaPreview: 

Obserwacja Ziemi (EO) cieszy się coraz większym zainteresowaniem, mimo, że pozycje naukowe zarówno w dziedzinie nauk technicznych jak i prawa na temat gromadzenia danych pozostają bardzo nieliczne. Jest to jednak oczywiste, że intensywny wzrost ilości i różnorodności metod zbierania danych, do czego po części przyczyniają się bezzałogowe statki powietrzne, wraz z czasem stanie się przedmiotem szerszej analizy.

Mając to na uwadze, redaktorzy książki – naukowcy z Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wyszli z pomysłem zaproszenia do współpracy specjalistów z takich ośrodków jak: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet w Canberze, Uniwersytet Shaqra w Arabii Saudyjskiej, Indyjski Instytut Technologiczny w Roorkee, Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz EuroDefense (Niemcy) i StratByrd Consulting, by przedyskutować na łamach siązki zasady tworzenia baz danych EO wspieranych przez narzędzia nowych technologii.

Ufamy, że ten wspólny projekt przyczyni się do lepszego zrozumienia mechanizmów rynku geoinformacji, oraz stworzenia platformy wymiany pomysłów i doświadczenia przedstawicieli uniwersytetów, administracji publicznej i biznesu.

Jest to czwarta książka opublikowana w Geo&IP Series, poświęconej różnym aspektom GI oraz IP.

 

Recenzja

” Naukowy charakter rozprawy jest mocno osadzony na praktycznych aspektach obserwacji Ziemi w zarówno w ujęciu prawniczym jak i technicznym, co adresuje bardzo ważne potrzeby związane z wykorzystaniem nowych technologii. Połączenie tych dwóch aspektów w ramach jednej publikacji było poważnym wyzwaniem postawionym przed redaktorami i w mojej opinii redaktorzy z tego zadania wywiązali się właściwie tworząc spójną publikację.”

Dr Adam Zagórecki

Canfield University, Defense Academy of the UK

Latanoprost Online
Buy Rizatriptan
Buy Topiramate Online
Buy Atenolol without Prescription

Zaditor Online
Buy Bimatoprost
Buy Benicar Online
Buy Plavix without Prescription


© Instytut Własności Intelektualnej w Katowicach 2016, design by Sylwia Gamoń