Geoinformacja. Prawo i praktyka

Opublikowano: December 1, 2016 Autor: M J

geoinformacja_okladka

Open access CC-BY-SA: 

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej.

Wyjątkowość tej pozycji naukowej podkreśla fakt, że naukowe opracowania dotyczące zasad tworzenia i korzystania z tej infrastruktury należą do rzadkości. W istocie nagły przyrost różnego rodzaju danych dotyczących zjawisk nad, na i pod powierzchnią ziemi oraz postęp technologiczny sprawiły, że dziedzina ta została zauważona przez ustawodawcę unijnego i poddana szczególnej regulacji prawnej, zwłaszcza w aspekcie rozpowszechniania danych o przestrzeni gromadzonych przez organy administracji publicznej na różnych szczeblach.

Z tego względu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstała inicjatywa, aby w gronie specjalistów z Uniwersytetu w Canberze, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Miszkolcu, Uniwersytetu Nebraski ? Lincoln College of Law, Uniwersytetu w Osnabrück, Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi, Wageningen UR ? Alterra i z Kaufmann Consulting omówić prawidłowości prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. Jesteśmy przekonani, że wspólne przedsięwzięcie wydawnicze nie tylko przyczyni się do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących na rynku infrastruktury przestrzennej, ale stanie się także dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji i biznesu.

Recenzowana publikacja przedstawia prawne aspekty dotyczące wykorzystania danych przestrzennych i budowy infrastruktur informacji przestrzennej z punktu widzenia doświadczeń kilku krajów, w tym również spoza Unii Europejskiej. W tym ujęciu jest to opracowanie nowatorskie, przynajmniej w Polsce?

dr hab. Elżbieta Bielecka, Prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opublikowany w ostatnich latach dorobek piśmienniczy w zakresie geoinformacji jest znaczny. Dotyczy on jednak w głównej mierze systemów geoinformacyjnych, natomiast aspekty prawne omawiane są rzadko i ogólnikowo. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej wymaga niewątpliwie wnikliwej analizy aspektów prawnych dotyczących między innymi prawa do prywatności i ochrony własności intelektualnej?

dr Małgorzata Gajos, Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Książka ?Geoinformacja. Prawo i praktyka? jest pozycją niezmiernie aktualną umożliwiającą zrozumienie problemów dnia współczesnego w odniesieniu do GIS [?] Książka porusza praktycznie większość zagadnień odnoszących się do geoinformacji i ukazuje głębokie ich zrozumienie przez autorów z poszczególnych krajów?

dr Vandana Sharma, Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnej Rząd Indii, Nowe Delhi, Indie

Partnerem wydania jest Instytut Prawa Gospodarczego

Autorzy: G. Bartha, V. Chkaidze, G. Cho, F. von der Dunk, J. Salukvadze, M. Pawełczyk, J. Bulens, K. Felchner, M. Jankowska, W. Vullings, M. Badowski, M. Danes, J. Kaufmann

Wydawca: Biblioteka Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum

Cena: 99,oo zł

Zamówienia prosimy składać na adres: fundacja@iuspublicum.pl

Lumigan Online
Buy Latanoprost
Buy Zanaflex Online
Buy Benicar without Prescription

Mobic Online
Buy Lumigan
Buy Xalatan Online
Buy Plavix without Prescription


© Instytut Własności Intelektualnej w Katowicach 2016, design by Sylwia Gamoń